BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẮT TÓC ÉP UỐN NHUỘM NỐI 3D TẠI SALON KORIGAMI

[AB] / [BC] / [AZ] : CÁC KHÓA HỌC TỔNG HỢP TRỌN GÓI ( 6 ĐẾN 8 THÁNG )

[A] / [B] / [C] : CÁC KHÓA HỌC TẠO MẪU TÓC TOÀN DIỆN CƠ BẢN / TOÀN DIỆN NÂNG CAO / CƠ BẢN CẤP TỐC

[D] / [E] / [DE] : CÁC KHÓA HỌC TRANG ĐIỂM BỚI CÔ DÂU ( 3 ĐẾN 4 THÁNG )[F1] / [F2] / [F3] / [F4] / [F5] : CÁC KHÓA CHUYÊN CẮT TÓC NAM HOẶC NỮ TÁCH RỜI

.

[G] / [H] / [ I ] : CÁC KHÓA CHUYÊN VỀ LÀM HÓA CHẨT

Google+ Followers

Google+ Badge