Tạo kiểu búi xoắn tóc nhanh chóng cho đêm party _ Kuansaigon 0915804875


Bạn hoàn toàn có thể tự tạo kiểu tóc này cho mình tại nhà

Thực hiện:

Chia tóc thành 2 phần rồi buộc lại như hình

Chia phần tóc sau thành những lọn nhỏ, xoắn lại

Sau khí xoắn ta cố định bằng ghim kẹp, tiếp tục xoắn các lọn khác cho đến hết

Tháo phần tóc phía trước. Xoắn phần tóc hai bên mang tai và cố định lại như hình. Phần tóc đỉnh đầu đánh phồng và cố định lại

Tiếp tục xoắn phần tóc đỉnh đầu và cố định phần xoắn vào búi tóc to, xịt keo để giữ nếp tóc.

Vậy là ta đã hoàn thành kiểu búi tóc xoắn. Thật đơn giản phải không!
Meo
Blogger Template by Clairvo